Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

3. O nás

 

3.1 Třídy

            Mateřská škola má dvě stejné smíšené třídy. Toto rozdělení dětí přispívá k sociálnímu rozvoji každého dítěte, kdy přirozeně napodobuje nejen dospělé, ale i své kamarády.

 

Třída Sluníčko                                                                    

 

S dětmi pracuje :        Eva Lisická, Eva Kypěnová

O úklid se stará :        Petra Dvořáčková                             

 

Třída Beruška

 

S dětmi pracuje :        Bohumila Křivánková, Zdeňka Procházková

O úklid se stará :        Hana Králíčková

 

3.2 Denní program

 

            Denní řád je přizpůsoben individuálním potřebám dětí, jednotlivé činnosti na sebe navazují a přecházejí jedna do druhé, vycházejí z okamžité situace ve skupině dětí. Je dostatečně flexibilní a umožňuje organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit.

Pevně je stanovena doba jídla, pobytu venku a odpočinku.

  9.00   svačina

12.00   oběd

12.45   odpolední klidové činnosti

14.45   odpolední svačina

            Děti jsou denně dostatečně dlouho venku, vždy s ohledem na okamžitý stav počasí (mráz -10stupňů, silný déšť, vítr, náledí, inverze).  V případě nepříznivého počasí využíváme terasy a prostory na cvičení v 1. patře k pohybovým aktivitám. Pohybové aktivity a zdravotní cvičení jsou zařazovány vždy během dne.  K pobytu venku využíváme zahradu i okolní přírodu, tak aby děti měly co nejvíce přirozeného volného pohybu.

Individuální potřeba spánku každého dítěte je respektována tak, že všechny děti relaxují při četbě a potom se mohou postupně v klidu, s ohledem na spící kamarády věnovat klidovým činnostem. Musejí dodržovat smluvená pravidla.

 

3.3 Zájmové aktivity

 

Hrajeme si s hlínou

Zajišťuje: pedagogický sbor MŠ Držovice

Záměrem je podporovat manipulační dovednosti dětí, učit je sebeobslužným dovednostem a uvést je do světa kultury a umění.

Specifické vzdělávací cíle:

-        rozvoj dovedností v oblasti jemné motoriky

-        rozvoj schopností a dovedností vyjádřit své pocity, dojmy a prožitky

-        rozvoj kulturně estetických dovedností

-        podporovat zájem poznávat nové a objevovat neznámé

 

Hrajme si s angličtinou

Zajišťuje: agentura Big-Ben

Kdy: jedenkrát týdně v době odpoledního klidu.

Výuka umožní dětem vnímání jiného jazyka a kultury, osvojení základů anglického jazyka.

 

Tvořivá odpoledne dětí s rodiči

Zajišťuje: pedagogové MŠ Držovice

Kdy: během školního roku

Náplní bývá keramika, zdobení velikonočních kraslic, výroba adventních věnců, práce s přírodním materiálem apod.