Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

2. Obecná charakteristika mateřské školy

 

Mateřská škola Držovice byla postavena v roce 1990. Je to účelová stavba, určená pro vzdělávání předškolních dětí. Veškeré prostory jsou z hlediska bezpečnosti, požární ochrany a hygieny v dobrém technickém stavu. Budova je jednopatrová, v přízemí bezbariérová. V přízemí je třída s hernou, sociální zařízení a šatny pro děti i personál, kuchyňka na výdej stravy, sklady a prádelna. V prvním patře jsou další dvě třídy stejné velikosti s příslušenstvím. Jedna třída je rozdělena na lehárnu a prostory na cvičení. Kapacita školy je 56 dětí.

V průběhu let docházelo k mnoha změnám, jak v souvislosti s reorganizací mateřských škol, tak s osamostatněním obce Držovice. Původně organizační složka státu byla v roce 2003 změněna na příspěvkovou organizaci, v roce 2004 sloučena s Mateřskou školou Prostějov, Smetanova ul.. K 31. 12. 2006 bylo toto odloučené pracoviště zrušeno a nově vzniklá obec Držovice, zřídila od 1. 1. 2007 Mateřskou školu Držovice, příspěvková organizace.

Od roku  2007 postupně docházelo k opravám a modernizaci budovy. Byla zrekonstruována stávající kotelna na moderní, plně automatickou, ve dvou etapách byla vyměněna okna a dveře, tím došlo ke značné úspoře energie. Zrekonstruovány a vybaveny byly výdejny u tříd. Zahrada školy s kopcem nabízí velké možnosti pobytu dětí v každém ročním období. V roce 2010 byla zahrada nově vybavena hracími prvky, byly tak vytvořeny podmínky pro optimální a bezpečné pohybové vyžití dětí. V roce 2015 byly provedeny opravy a nátěry fasády budovy, vyměněno dřevěné zábradlí, zrekonstruováno sociální zařízení personálu. V roce 2016 došlo k celkové rekonstrukci sociálních zařízení pro děti.