Obec Držovice
Držovice

Aktuality

Výkop a ztížený vjezd do ulice Jasmínová

Datum: 27. 7. 2020

Ve středu 29. 7. mezi 7h až 12h. bude probíhat výkop vodovodní přípojky ve vjezdu do ulice Jasmínová. Průjezd bude umožněn přes přilehlý pozemek. Omlouvám se za dočasné omezení v tomto úseku.

Uzavření části ulice Fibichova - výlukový jízdní řád

Datum: 3. 7. 2020

Z důvodu výstavby kanalizace bude od 7.7.2020 do 30.9.2020 uzavřena část ulice Fibichova od křižovatky u Cihelny po křižovatku Olomouckou. Z toho důvodu nebude obousměrně obsluhována zastávka Držovice,cihelna. Nejbližší stávající zastávka bude Držovice,kostel. Platit bude výlukový jízdní řád.

Zakalená voda ul. Olomoucká

Datum: 22. 6. 2020

Přátelé, prosíme o ohleduplnost při napouštění bazénů. Na ul. Olomoucká je v tuto chvíli zakalený vodovodní řád. Voda se nedá pít, nejde v ní vařit nebo prát prádlo. Navíc je zrovna okolo oběda.
Vodu do bazénů prosím nenapouštějte plným proudem. Otevřete kohoutek jen částečně a napouštějte, pokud možno, přes noc nebo ve večerních hodinách. Ta voda se opravdu nedá pít a soused vám bude vděčný.
Lze si také nechat dovézt vodu z cisterny. Tel. č. na tuto službu přes Moravskou vodárenskou: 840 668 668. Voda v bazénu nemusí nutně být pitná, zvlášť v době, kdy je pitné vody nedostatek.
Děkujeme za pochopení a spolupráci.

HZS DOPORUČUJE

Datum: 30. 4. 2020

Duben je suchý a bohatý na požáry, proto pozor při pálení ohňů, zvlášť těch čarodějnických!
V případě, kdy pálení čarodějnic organizují samotní občané jako fyzické osoby, hasiči doporučují celou akci dopředu oznámit Hasičskému záchrannému sboru příslušného kraje. Pro ohlášení pálení existuje také jednoduchá aplikace na internetu https://paleni.izscr.cz

Při ohlášení je třeba uvést místo a čas pálení, osobu odpovědnou za pálení včetně kontaktu nan í a také přijatá protipořární opatření. Tímto předběžným ohlášením se zamezí zbytečným výjezdům k domnělým požárům, neboť během čarodějnic hasičům obvykle narůstá počet planých poplachů.
Pokud se chystáte, byť komorně na vlastní zahradě „oslavit“ čarodějnice, nezapomeňte na povinnosti, které vyplývají ze zákona o požární ochraně a v neposlední řadě na opatrnost a nepodcenění síly ohně.
V případě nedodržení zásad požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně, mohou být lidé postiženi pokutou až do výše 20 000 Kč, pokud svým jednáním způsobí požár, mohou dostat pokutu až ve výši 25 000 Kč.

Aplikace V OBRAZE

Datum: 30. 4. 2020

Milý spoluobčané,
Jsme v situaci, kdy každý z nás chce být informovaný o nejaktuálnějších zprávách z naší obce.
Už nějaký čas máme možnost používat mobilní aplikaci V OBRAZE, která Vám umožňuje dostávat novinky a zprávy z obce přímo do svého mobilního telefonu.
Aplikace Vás upozorní na nově vložené zprávy. Dozvíte se včas o připravovaných akcích. Můžete si prohlédnout fotografie, nebo dokumenty zveřejněné na úřední desce.
Stačí si stáhnout aplikaci podle postupu, který najdete na našich obecních stránkách.
Chceme Vás poprosit, abyste pomohli stáhnout aplikaci do telefonů svým příbuzným, případně sousedům, kteří nejsou technicky zdatní.
Mobilní aplikace V OBRAZE je pro všechny občany zcela zdarma.
Věříme, že i tímto způsobem zlepšíme a zvýšíme Vaši informovanost v tomto složitém období.

Hasiči radí 1

Hasiči radí

Datum: 9. 4. 2020

Hasiči radí jak se bezpečně chovat při pálení klestí.

Základní škola E. Valenty Prostějov - zápis dětí do 1. tříd

Datum: 3. 4. 2020

Základní škola Prostějov E. Valenty informuje o zápisu dětí do 1. třídy na rok 2020/2021 pomocí aplikace "Online zápis dětí", která je umístěná na webových stránkách školy.

#

Pracovní režim v době pritiepidemických opatření

Datum: 2. 4. 2020

Pracovní režim obce Držovice po dobu protiepidemických opatření

Finanční úřad - Bezkontaktní možnost podání daňového přiznání

Datum: 30. 3. 2020

Finanční úřad oznamuje, že bezkontaktní podání daňového přiznání je možno učinit v Prostějově
Křížkovského 4186/1 za vstupními dveřmi
pondělí, středa
8:00 – 17:00 hod.
úterý, čtvrtek, pátek
8:00 – 14:30 hod.

FCC Prostějov - svoz odpadu v době epidemie COVID-19 - občané, kteří jsou v karanténě

Datum: 26. 3. 2020

Občané, kteří jsou v karanténě z důvodu podezření na nákazu virem způsobujícím onemocnění COVID-19 případně občané s pozitivním nálezem na onemocnění COVID-19 v domácím léčení, aby své odpady dočasně netřídili.

FCC Prostějov - popelářské desatero v době epidemie Covid-19

Datum: 26. 3. 2020

Popelářské desatero v době epidemie Covid-19

Oznámení občanům - poplatky za komunální odpad a psy 2020

Datum: 25. 3. 2020

Oznamujeme občanům, že za pozdní zaplacení poplatku za komunální odpad a poplatku ze psů za rok 2020 nebudou sankce. Možno zaplatit po skončení epidemie, nejpozději do 31. 12. 2020.

Krajská hygienická stanice - doporučení občanům k zamezení šíření onemocnění COVID-19

Datum: 24. 3. 2020

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci (dále jen „KHS“)doporučuje všem osobám nacházejícím se na území Olomouckého kraje, aby si pro vlastí potřebu vedli záznamy o svém pohybu na veřejných místech, zejména, aby si zapisovaly veškerá setkání s ostatními osobami.

Metodika vyzvednutí eReceptu pro občany

Datum: 23. 3. 2020

Informaci o metodice vyzvednutí eReceptu pro občany.

roušky zdarma

Roušky ZDARMA

Datum: 22. 3. 2020

Dne 22. 3. byla ukončena distribuce roušek do poštovních schránek pro občany starších 65 let. Pokud má někdo z mladších občanů o roušku zájem, kontaktujte prosím telefonicky pana starostu na č. 602 709 327 a domluvte se na převzetí. Poptejte se i mezi sousedy, kteří nemají přístup k Internetu, ať se k nim informace dostane.
Ze srdce DĚKUJEME paní Renata Smrčkové, která pro obec šila roušky zcela ZDARMA! Nelze vyslovit jak moc si toho vážíme.

Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování prokazování totožnosti občanským průkazem, cestovním pasem a řidičským průkazem.

Datum: 21. 3. 2020

1. Prokazování totožnosti:
Občané, u nichž v občanském průkazu nebo v cestovním pase skončila doba platnosti těchto dokladů po dni 1. března 2020, mohou na území České republiky prokazovat svoji totožnost i nadále těmito neplatnými doklady. Je-li občan držitelem alespoň jednoho platného dokladu (občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz) upřednostňuje se prokazování totožnosti některým z těchto stále platných dokladů.
2. Prokazování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
Osoby, jimž skončila platnost řidičského průkazu během nouzového stavu, mohou na území České republiky řídit motorové vozidlo pro příslušnou skupinu motorového vozidla). Po dobu trvání nouzového stavu není držitel řidičského průkazu, jehož platnost skončila během nouzového stavu, povinen jej odevzdat (tedy neplatí povinnost vyplývající z ustanovení § 113 odst. 2, kdy je držitel povinen bez zbytečného odkladu odevzdat příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností).

Česká pošta omezuje otevírací doby pro veřejnost na všech pobočkách

Datum: 19. 3. 2020

Česká pošta od 19. března 2020 do odvolání omezuje otevírací dobu pro klienty. Hodiny pro veřejnost se upravují tak, že všechny pobočky na území České republiky se zavřou nejpozději v 16 hodin. Všechny pobočky budou o sobotách a nedělích pro veřejnost uzavřeny.

Nařízení nošení roušek na celém území ČR 1

Nařízení nošení roušek na celém území ČR

Datum: 19. 3. 2020

Přátelé, povinnost nosit roušky od dnešního dne platí pro celou ČR a vztahuje se na všechna místa mimo bydliště. Takže bez roušky již nelze opustit dům. Na jejich zajištění alespoň pro naše nejzranitelnější obyvatele se pracuje. Budeme je postupně vkládat do vašich poštovních schránek. Děkujeme, že je budete nosit a nesundávat při klevetění v Kauflandu a jiných místech! (zákaz shlukování nadále platí).

Poděkování pí. Renatě Smrčkové za šití roušek pro naši obec

Datum: 18. 3. 2020

Chtěli bychom touto cestou vyjádřit obrovské poděkování pí. Renatě Smrčkové, která se nabídla, že ušije zdarma 700 roušek pro naše občany. První várka 66 roušek byla dnes v obálce roznesena do poštovních schránek seniorům nad 70 let. Druhý roznos bude pokračovat zítra. Velice si tohoto gesta vážíme. DĚKUJEME!

Látkovou roušku před použitím vyvařte a přežehlete. Lze ji např. zalít vařící vodou a nechat ji s vodou vychladnout. Vir by se měl do cca 30 min. zneškodnit. Vyvařit by se měla po každém použití!
V obchodech doporučujeme také nošení ochranných rukavic či brýlí. Hlavní zásadou je nesahat si rukama na obličej (roušku byste si neměli posouvat nebo upravovat její polohu) a po příchodu domů si ruce pořádně umýt teplou vodou a mýdlem.
Zústaňte zdraví!

Rozhodnutí hejtmana Olomouckého kráje o zákazu vstupu na vybraných místech bez roušek

Datum: 18. 3. 2020

ROZHODNUTÍ hejtmana Olomouckého kraje o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezeném místě nebo území za nouzového stavu - zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob na území bez ochranných prostředků dýchacích cest (roušky, respirátory, šátky, šály a obdobné tkaniny)
do prostředků veřejné hromadné dopravy, provozoven, jejichž provoz je povolen i za nouzového stavu, sociálních a zdravotnických zařízení, sídel orgánů veřejné moci, správních orgánů a integrovaného záchranného systému, školských zařízení, pošt a lékáren na území Olomouckého kraje, počínaje dnem 18. 03. 2020 od 12:00 do odvolání, nejdéle však po dobu trvání krizového stavu.

Aktuální režim provozu obce Držovice od 16. 3. 2020 1

Aktuální režim provozu obce Držovice od 16. 3. 2020

Datum: 16. 3. 2020

V rámci současných protiepidemických opatření nastupuje obec Držovice do následujícího režimu:

#

Sběr kovového odpadu 18. 4. od 8:30

Datum: 14. 3. 2020

SDH Držovice vzhledem k současné situaci odkládá sběr kovového odpadu na 18. dubna 2020. Kovový odpad umístěte před dům až v den sběru. Pokud potřebujete pomoct s odnosem, neváhejte kontaktovat hasiče na tel.: 602 774 253.

Co dělat, pokud jste přicestovali z Itálie, z následujících míst !!!

Datum: 12. 3. 2020

Pokyny v případě pokud jste přicestovali z Itálie....

Mimořádná opatření dočasně omezí provoz autobusové dopravy

Datum: 12. 3. 2020

V souvislosti s uzavřením škol přistoupil Olomoucký kraj k dočasnému omezení některých autobusových linek. Ty od pátku 13. března přejdou do režimu jarních prázdnin – nebudou vypravovány spoje, které obvykle sváží děti do škol a zpět.

Úplná uzavírka ul. SNP v obci Držovice

Datum: 26. 2. 2020

Z důvodů výstavby kanalizace dojde k úplné uzavírce ul. SNP v obci Držovice. Tato uzavírka se týká i autobusové dopravy a to v době od 2.3.2020 do 30.6.2020.

Časový a finanční harmonogram realizace prací

Datum: 15. 1. 2020

"Dostavba kanalizace Držovice - ulice Na Romži, Fibichova, U cihelny a SNP"

Zimní provoz sběrného dvora

Datum: 2. 11. 2019

Sběrný dvůr v areálu firmy NATURE bude od listopadu otevřen pouze v pracovní dny od 7:00-15:30. V soboty bude opět k dispozici od dubna. Připomínáme, že se nachází na ul. Olomoucká č. 485, budova Výkupny papíru (2. vrata). Před uložením odpadu je nutné předložit doklad totožnosti s trvalým pobytem v Držovicích a uložení odpadu je zdarma.

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Rychlé odkazy

úřední deska
Hlášení rozhlasu
Zpravodaj
Fotogalerie

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Czechpoint

CzechPoint

Dotace z EU

Dotace z EU

Rychlé kontakty

Adresa:

Obec Držovice
SNP 71/37
796 07 Držovice

Spojení:

Tel.: +420 582 333 398
E-mail: podatelna@drzovice.cz
            obec@drzovice.cz

Úřední hodiny
Pondělí  08:00-12:00   13:00-17:00
Úterý      08:00-12:00   13:00-14:00
Středa    08:00-12:00   13:00-17:00  Čtvrtek   08:00-12:00   13:00-14:00  

Číslo účtu obce Držovice:

1889171369/0800

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Mobilní aplikace

Logo v obraze

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Rozpočet

Rozpočet

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Aktuální počasí

Počasí dnes:

6. 8. 2020

polojasno

Bude skoro jasno až polojasno, na východě až oblačno, ojediněle přeháňky. Denní teploty 25 až 29°C. Noční teploty 16 až 12°C.