Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Obsah

Obec Držovice

Zastupitelstvo obce Držovice

Obecně závazná vyhláška obce Držovice  č. 1/2017

 

o nočním klidu

 

Zastupitelstvo obce Držovice se na svém zasedání dne 20. 4. 2017 usnesením č. 12  usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Předmět

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou než stanoví zákon.

 

Čl. 2

Doba nočního klidu

Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny.[1]

 

Čl. 3

Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou

 

 1. Doba nočního klidu se nevymezuje
 1. v noci z 31. prosince na 1. ledna
 2. v době konání tradičních akcí pořádané obcí a obecními spolky (plesy, zábavy, Pálení čarodějnic, Stavění máje, Dětský den, Stezka odvahy, Uspávání broučka)

   

         2) Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v článku 3 odstavce 1 této obecně závazné vyhlášky bude zveřejněna obecním úřadem na úřední desce minimálně 5 dnů před datem konání.

   

  Čl. 4

  Účinnost

  Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

   

   

   

                                                                                               

  .........................................                                                     .........................................

    Františka Jana Kreplová                                                         Jaroslav Studený

             místostarosta                                                                        starosta

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vyvěšeno na úřední desce dne:

  Sejmuto z úřední desky dne:

   

   

   

   

   

   

   

 

[1] dle ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, platí, že: „Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou.“